Tablica ogłoszeń
Zamówienia publiczne i koncesje
Pozostałe przetargi
Oferty pracy
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Regulamin udzielania zamówień publicznych bez stosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"
RODO
Sprawozdania finansowe


Nazwa:PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamawiający:Miasto Bielsko Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ul. Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała
Pliki do pobrania: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2019 - Roboty budowlane (data zamieszczenia 17.01.2019 r.) -
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2019 - Usługi i dostawy (data zamieszczenia 17.01.2019) - -----------------------------------------------------------------------
Korekta PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2019 - Roboty budowlane -
Korekta PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2019 - Usługi i dostawy - - ------------------------------------------------------------------------
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2019 AKTUALIZACJA 13.08.19 - Roboty budowlane (data zamieszczenia 13.08.2019 r.) -
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2019 AKTUALIZACJA 13.08.19 - Usługi i dostawy (data zamieszczenia 13.08.2019 r.) - ---------------------------------------------------------------------------