Tablica ogłoszeń
Zamówienia publiczne i koncesje
Pozostałe przetargi
Oferty pracy
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Regulamin udzielania zamówień publicznych bez stosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"
RODO
Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe Jednostki


  Sprawozdanie finansowe jednostki Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej za rok 2018

  1. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakladu budżetowego za 2018 r.
  2. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 r.
  3. Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 r.
  4. Informacja dodatkowa za 2018 r.
  5. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakladu budżetowego za 2018 r. - KOREKTA
  6. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 r. - KOREKTA
  7. Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 r. - KOREKTA
  8. Informacja dodatkowa za 2018 r. - KOREKTA

 

Wersja do wydruku