Tablica ogłoszeń
Zamówienia publiczne i koncesje
Pozostałe przetargi
Oferty pracy
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Regulamin udzielania zamówień publicznych bez stosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"
RODO
Sprawozdania finansowe
Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy "Prawo zamówień publicznych"

Tryb udzielania zamówień:
Rodzaj zamówienia:
Rok publikacji:


Aktualne:


Lp.TytułData publikacjiTermin składania ofert
1.Rozbudowa ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego wraz z odcinkiem ul. Janisława Grondysa w Bielsku-Białej2019-08-222019-09-25 09:30:00
2.Zaprojektowanie i wykonanie kładki pieszo-rowerowej na rzece Wapienica wraz z dojazdami w rejonie ul. Celtyckiej w Bielsku-Białej2019-09-062019-09-24 09:30:00


W trakcie rozstrzygania:


Lp.TytułData publikacjiTermin składania ofert
1.REMONT WYBRANYCH ULIC NA TERENIE RAD OSIEDLI W BIELSKU-BIAŁEJ [pakiet 4], z podziałem na 4 części zamówienia, zwane również Zadaniami (pełna nazwa w ogłoszeniu o zamówieniu)2019-09-052019-09-20 09:00:00
2.Wykonanie koncepcji projektowej budowy ścieżki rowerowej (ul. Mazańcowicka) - zadanie 1 oraz wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej (ul. Łowiecka) - zadanie 2 (pełna nazwa zamówienia znajduje się w sekcji VI.3 Ogłoszenia o zamówieniu)2019-08-162019-09-18 10:00:00
3.Wykonanie koncepcji projektowej: a) rozbudowy ul. Złotych Kłosów w Bielsku-Białej - zad. 1; b) rozbudowy ul.Filarowej i Czechowickiej w Bielsku-Białej - zad. 2 (pełna nazwa zamówienia w sekcji VI.3 ogłoszenia o zamówieniu))2019-08-062019-09-13 10:00:00
4.PRZEBUDOWA ULICY PIECZARKOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ2019-08-282019-09-13 09:00:00
5.REMONT WYBRANYCH ULIC NA TERENIE RAD OSIEDLI W BIELSKU-BIAŁEJ [pakiet 3] (pełna nazwa znajduje się w Ogłoszeniu o zamówieniu)2019-08-202019-09-10 09:00:00
6.Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Krzemionki wraz z rozbudową skrzyżowania ulicy Krzemionki z ulicą Wyzwolenia w Bielsku-Białej2019-07-302019-09-06 09:00:00
7.Wykonanie dokumentacji projektowej: a) budowy chodnika – rozbudowy ul. Cegielnianej; b) rozbudowy ulicy Rolnej w Bielsku–Białej (pełna nazwa zamówienia znajduje się w Ogłoszeniu o zamówieniu)2019-07-292019-08-30 10:00:00
8.Remont wybranych ulic na terenie Rad Osiedli w Bielsku-Białej”z podziałem na 3 części zamówienia (pełna nazwa znajduje się w Ogłoszeniu o zamówieniu)2019-07-302019-08-29 12:00:00
9.Rozbudowa ulicy Jaworzańskiej w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Zapora do granicy miasta – budowa chodnika2019-07-312019-08-28 09:30:00
10.Budowa fragmentu chodnika wraz z kładką dla pieszych na potoku Kamienicki II przy ul. Karbowej w Bielsku-Białej2019-08-062019-08-26 10:00:00
11.Wykonanie dokumentacji projektowej: a) budowy chodnika przy ul. Mazańcowickiej, b) budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Juliana Tuwima (pełna nazwa zamówienia w sekcji VI.3 ogłoszenia o zamówieniu)2019-07-152019-08-22 10:00:00


Archiwum:


Lp.TytułData publikacjiTermin składania ofert
1.BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZEZ SKRZYŻOWANIE UL. MICHAŁA GRAŻYŃSKIEGO Z UL. MAZAŃCOWICKĄ W BIELSKU-BIAŁEJ2019-08-122019-08-28 09:00:00
2.Wykonanie systemowych oświetleń przejść dla pieszych przez ulice: Łagodną, Jutrzenki, Janowicką, Wyzwolenia, Wincentego Witosa, Bestwińską, Mazańcowicką, Babiogórską w Bielsku-Białej.2019-08-092019-08-27 12:00:00
3.REMONT WYBRANYCH ULIC NA TERENIE RAD OSIEDLI W BIELSKU-BIAŁEJ, z podziałem na 3 części zamówienia, zwane również „Zadaniami” (pełna nazwa w ogłoszeniu o zamówieniu)2019-08-022019-08-21 09:00:00
4.BIEŻĄCE UTRZYMANIE PASA DROGOWEGO W ZAKRESIE KOSZENIA TRAWY NA TERENIE MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2019 ROKU2019-07-182019-08-20 10:00:00
5.Rozbudowa ulicy Żywieckiej w Bielsku-Białej (odcinek IVB od ulicy Mokrej do ulicy Owocowej)2019-07-242019-08-08 09:30:00
6.Wykonanie zabezpieczenia chodników w miejscu kolizji z istniejącą infrastrukturą na granicy pasa drogowego w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa ulicy Szerokiej w Bielsku-Białej”2019-07-092019-07-24 09:00:00
7.Przebudowa ulicy Taterniczej w Bielsku-Białej – Etap 1B2019-06-252019-07-17 09:00:00
8.Roboty uzupełniające przy odtwarzaniu nawierzchni dróg po robotach realizowanych przez AQUA S.A., THERMA Sp. z o.o. i innych gestorów sieci na terenie miasta Bielska-Białej2019-06-262019-07-11 09:30:00
9.Przebudowa wybranych ulic w Bielsku-Białej, z podziałem na 3 części zamówienia, zwane również "Zadaniami" (pełna nazwa w zamieszczonej dokumentacji zamówienia)2019-06-112019-06-27 09:30:00
10.Doraźne prace utrzymaniowe dróg na terenie miasta Bielska-Białej w 2019 roku2019-05-302019-06-24 11:00:00
11.ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC KOLISTA – KOWALSKA – NIWNA W BIELSKU-BIAŁEJ2019-06-032019-06-24 10:30:00
12.Rozbudowa ul. Wczasowej na odcinku od ul. Żywieckiej do ul. Łęgowej w Bielsku-Białej2019-05-212019-06-19 09:30:00
13.PRZYGOTOWANIE TERENU WRAZ Z JEGO UTWARDZENIEM NA DZIAŁCE NR 4305/2 OBRĘB LIPNIK ORAZ PRZEBUDOWA ZJAZDU Z ULICY LWOWSKIEJ (pełna nazwa znajduje się w Ogłoszeniu o zamówieniu)2019-05-302019-06-18 10:00:00
14.„ROZBUDOWA ULICY BYSTRZAŃSKIEJ W BIELSKU – BIAŁEJ – BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ”2019-04-302019-05-17 09:00:00
15.Wykonanie dokumentacji projektowej z podziałem na cztery części zamówienia, zwane również "Zadaniami" (pełna nazwa znajduje się w Ogłoszeniu o zamówieniu)2019-04-232019-05-08 10:30:00
16.Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji zadania pn. „Rozbudowa ulicy Żywieckiej w Bielsku-Białej (odcinek IVA od ulicy Narciarskiej do ulicy Mokrej)”2019-04-152019-04-25 10:00:00
17.Bieżące utrzymanie obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich na terenie Bielska-Białej2019-04-102019-04-25 09:00:00
18.Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa ul. Bystrzańskiej w Bielsku-Białej”2019-04-122019-04-24 10:30:00
19.Rozbudowa ulicy Żywieckiej w Bielsku-Białej (odcinek IVA od ulicy Narciarskiej do ulicy Mokrej)2019-04-032019-04-24 09:30:00
20.Bieżące utrzymanie urządzeń odwadniających położonych na terenie miasta Bielska-Białej w strefie wschodniej i zachodniej, w zakresie wymiany przepustów, udrażniania rowów, układania ścieków betonowych, płyt ażurowych, itp.,2019-04-022019-04-17 12:00:00
21.BIEŻĄCE UTRZYMANIE PASA DROGOWEGO W ZAKRESIE KOSZENIA TRAWY I UTRZYMANIA POZOSTAŁYCH TERENÓW ZIELONYCH NA TERENIE MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ – ZAKRES I, II i III2019-04-012019-04-11 10:00:00
22.Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa zabezpieczenia konstrukcji nasypu drogowego w ul. Cygański Las w Bielsku-Białej”2019-03-272019-04-10 10:30:00
23.Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa ulicy Pocztowej i ulicy Startowej w Bielsku-Białej"2019-03-222019-04-08 10:30:00
24.OPRACOWANIE PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH DLA WPROWADZENIA URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO WRAZ Z ELEMENTAMI ORGANIZACJI RUCHU2019-03-202019-04-03 09:00:00
25.WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ W ROKU 2019, Z PODZIAŁEM NA SZEŚĆ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, ZWANE RÓWNIEŻ ,,ZADANIAMI”2019-03-192019-03-29 10:30:00

1 2 3 ... 35 >>