Tablica ogłoszeń
Zamówienia publiczne i koncesje
Pozostałe przetargi
Oferty pracy
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Regulamin udzielania zamówień publicznych bez stosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"
RODO
Sprawozdania finansowe

 

Klauzula informacyjnaOferty pracy:


Lp.StanowiskoZawódData publikacjiTermin składania ofert
1.Specjalista ds. finansowo-księgowych lub Referent ds. finansowo-księgowych 2019-09-17 2019-09-30 


Oferty pracy - archiwum:


Lp.StanowiskoZawódData publikacjiTermin składania ofert
1.Specjalista ds. finansowo-księgowych lub Referent ds. finansowo-księgowych 2019-08-14 2019-09-20 
2.Referenta ds. publicznego transportu zbiorowego w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej 2019-08-14 2019-09-20 
3.Inspektor nadzoru inwestorskiego 2019-07-25 2019-08-05 
4.Inspektor lub podinspektor ds. utrzymania pasa drogowego - zastępstwo 2019-07-01 2019-07-19 
5.Podinspektor ds. utrzymania pasa drogowego 2019-06-27 2019-07-08 
6.Inspektor ds. utrzymania pasa drogowego 2019-06-13 2019-06-24 
7.Specjalista ds. windykacji 2019-06-13 2019-06-24 
8.Sprzedawca biletów parkingowych  2018-11-30 2019-05-31 
9.Inspektor ds. jakości i gwarancji 2019-04-02 2019-04-20 
10.Specjalista ds. finansowo-księgowych oraz windykacji 2019-03-26 2019-04-08 
11.Inspektor ds. wdrażania projektów drogowych 2019-02-04 2019-02-25 
12.Kierownik Zespołu Zamówień Publicznych 2018-12-21 2018-12-31 
13.Specjalista ds. reklamacji i rozliczeń 2018-10-29 2018-11-09 
14.Specjalista ds. finansowo-księgowych 2018-10-17 2018-10-29 
15.Specjalista ds. uzgadniania dokumentacji 2018-09-20 2018-10-12 
16.Specjalista ds. zajęcia pasa drogowego 2018-09-20 2018-10-12 
17.Specjalista ds. finansowo-księgowych 2018-09-20 2018-10-10 
18.Specjalista ds. finansowo-księgowych 2018-08-01 2018-08-28 
19.Specjalista ds. zarządzania infrastrukturą IT 2018-07-25 2018-08-06 
20.Kierownik Zespołu Wdrażania Projektów Drogowych 2018-04-17 2018-04-27 
21.Starszy specjalista ds. obsługi interesanta 2018-03-19 2018-03-29 
22.Kierownik Zespołu Utrzymania Mostów 2018-03-19 2018-03-29 
23.Podinspektor lub inspektor ds. zamówień publicznych 2018-01-22 2018-02-20 
24.Inspektor lub podinspektor ds. przygotowania inwestycji 2018-01-25 2018-02-16 
25.Inspektor lub podinspektor ds. publicznego transportu zbiorowego w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej 2018-01-26 2018-02-12 
26.Specjalista ds. uzgadniania dokumentacji 2018-01-18 2018-01-29 
27.Inspektor nadzoru inwestorskiego 2018-01-09 2018-01-25 
28.Podinspektor lub inspektor ds. zamówień publicznych 2017-12-27 2018-01-10 
29.Sprzedawca biletów parkingowych 2016-06-10 2017-12-31 
30.Inspektor nadzoru inwestorskiego 2017-12-19 2017-12-29 
31.Podinspektor lub Inspektor ds. Inżynierii Ruchu 2017-11-23 2017-12-04 
32.Inspektor nadzoru inwestorskiego 2017-11-07 2017-11-17 
33.Zastępstwo podinspektora lub inspektora ds. zamówień publicznych 2017-11-07 2017-11-17 
34.Specjalista ds. uzgadniania dokumentacji lub referent ds. uzgadniania dokumentacji 2017-09-19 2017-10-02 
35.Inspektor Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej 2017-08-16 2017-08-31 
36.Inspektor lub podinspektor ds. przygotowania inwestycji 2017-08-10 2017-08-25 
37.Inspektor Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej 2017-07-19 2017-07-31 
38.specjalista ds. uzgadniania dokumentacji lub referent ds. uzgadniania dokumentacji 2017-06-13 2017-06-21 
39.Specjalista ds. windykacji 2017-03-21 2017-03-31 
40.Inspektor ds. utrzymania dróg 2017-03-17 2017-03-27 
41.Inspektor Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej 2017-02-28 2017-03-10 
42.Specjalista ds. inżynierii ruchu 2016-12-29 2017-01-15 
43.Inspektor nadzoru inwestorskiego 2016-12-29 2017-01-15 
44.Specjalista ds. windykacji 2016-12-09 2016-12-19 
45.GŁÓWNY INŻYNIER 2016-10-21 2016-10-31 
46.Główny specjalista w Zespole ds. Jakości i Gwarancji 2016-09-20 2016-09-30 
47.Starszy referent ds. obsługi interesanta 2016-07-19 2016-07-29 
48.Inspektor lub podinspektor ds. planowania i analiz w ramach zadań związanych z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej 2016-05-24 2016-06-07 
49.Inspektor ds. planowania i analiz w Dziale Planowania i Organizowania Publicznego Transportu Zbiorowego Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej 2016-05-10 2016-05-20 
50.Specjalista ds. finansowo-księgowych lub starszy referent ds. finansowo-księgowych 2016-04-08 2016-04-22 
51.Sprzedawca biletów parkingowych  2016-04-13 2016-04-22 
52.Sprzedawca biletów parkingowych 2016-03-16 2016-04-01 
53.Specjalista ds. windykacji 2016-02-08 2016-02-22 
54.Inspektor ds. wdrażania i utrzymywania systemów informatycznych 2015-12-03 2015-12-15 
55.Inspektor ds. wdrażania i utrzymywania systemów informatycznych 2015-10-19 2015-11-10 
56.Sprzedawca biletów parkingowych 2015-08-04 2015-08-24 
57.Specjalista ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu w Dziale Utrzymania Ruchu 2014-08-08 2014-08-20 
58.Inżynier Ruchu w Dziale Utrzymania Ruchu 2014-03-31 2014-04-15 
59.Inspektor ds. przygotowania inwestycji 2014-01-16 2014-01-31 
60.Podinspektor lub inspektor ds. zamówień publicznych 2013-06-24 2013-07-05 
61.Inspektor nadzoru inwestorskiego 2012-06-01 2012-06-15 
62.podinspektor lub inspektor 2011-10-10 2011-10-25 
63.inspektordrogowiec 2011-10-03 2011-10-20 
64.podinspektor lub inspektor ds. wykorzystania funduszy unijnych 2011-09-05 2011-09-20 
65.podinspektor lub inspektor ds. projektów drogowych 2010-07-13 2010-07-30 
66.podinspektor ds. wdrażania projektów drogowych 2009-11-19 2009-11-30 
67.inspektor 2009-07-17 2009-07-27 
68.podinspektor ds. projektów drogowych 2009-07-03 2009-07-24 
69.podinspektor ds. funduszy unijnych 2009-07-03 2009-07-15 
70.podinspektor lub inspektor 2009-05-29 2009-06-10 
71.podinspektor lub inspektor ds. projektów drogowych 2009-05-14 2009-05-25 
72.podinspektor lub inspektor ds. wdrażania projektów drogowych 2009-03-12 2009-03-23 
73.podinspektor ds. projektów drogowych 2009-02-23 2009-03-06 
74.inspektor 2008-12-24 2009-01-16